Tifton, GA

Size:
1 MW
Interconnection:
Georgia Power
Installation Type:
Ground Mount